ashanpillai.com
ashanpillai.com

Curs de viola Ashan Pillai


  Estudi Musical 143


  Agosto 2022 - Días 20 - 26


  Curs de viola

   - 4 classes individuals de 60´.
   - 2 classes col-lectives.
   - 2 conferènies sobre Educació Corporal i track escènic.
   - 1/2 d´assaig amb pianista acompnyant.
   - CONCERT 26 d´agost.
   - ....

  Estudi Musical 143
  Carrer d'Aribau, 143
  08036 Barcelona -
  Estudi Musical 143